Jónás Könyve


Zene: Bogár Imre
Szöveg: Babits Mihály versrészletek


Jónás könyve egyike a bibliai kispróféták könyveinek. Keletkezését egyes kutatók az időszámítás előtti 700-as évekre, egyesek pedig a 4 - 500-as évekre teszik.

A könyv rámutat arra, hogy Isten az egész világ ura és az Izraelen kívüli népek sorsa és élete sem közömbös előtte. A könyv alapján íródott Babits Mihály vers 1938 körül keletkezett. Babits életére ebben az időben jellemző a magány felerősödése, a világban zajló események iránti aggódás, és ezzel szemben a Jónás könyve című verssel a prófétai küldetés felvállalása.

Babits lélekben azonosul a bibliai prófétával. A Bogár Imre által hangokba öntött történet 1983-ban került bemutatásra, nagyzenekari, kórus és szólóének változatban. 2013-ban elkészült az "a capella " , vagyis hangszer nélküli, csak énekhangra írt változat is. A zenemű tartalmazza a bibliai történet és a Babits feldolgozás, vers mellett, a mai kor problémáira való utalást.

Az előadás 4 fős /Szoprán, mezzo, alt, basszus/ "a cappella énekegyüttessel történik.

A zenemű 12 tételes, tiszta zeneidő 64 perc. A tételek között narrátor olvassa, olvashatja fel a vonatkozó bibliai szöveget, a Jónás ószövetségi próféta könyvéből. A zenetételek közti 12 szövegrész a teljes prófétai szöveget tartalmazza, kisebb kihagyásokkal.

Az oratórium jellegű kórusmű előadásához 4 db mikrofon, erősítés szükséges. Kérésre a koncerten kép asszociációkat is vetítünk.

A zenemű tartalmaz kortárs klasszikus, jazz és pop zenei stíluselemeket. De mindezen stílusok mégis egységes hangzást, zenei felépítést és előadást eredményeznek.A lemez zenei tartalma:


 1. - Jón. 1, 1-2 - Kelj fel….
 2. - Jón. 1,3-5,10-13,15 - Vihar
 3. - Jón. 2,1 - Cet
 4. - Jón. 2, 2-7 - Könyörgés
 5. - Jón. 2,10-11 - Szabadulás
 6. - Jón. 3,1-2 - Isten másodszor
 7. - Jón. 3,3-4 - Ninive
 8. - Jón. 3,5-6 - Pusztában
 9. - Jón. 4,1-2 - Jónás pöre
 10. - Jón. 4,4 - Válasz
 11. - Jón. 4,5-7 - Tök
 12. - Jón. 4,8-9 - Coda

A Cet


Galéria